• Opekarniška cesta 15C , 3000 Celje, Slovenija
 • +386 041 383 645
 • bostjan.mastnak@gpc.si

PROJEKTIRANJE

Za uspešnost projekta, je pomembna tudi ustrezna projektna in tehnična dokumentacija. Za vas tako izdelamo vso potrebno dokumentacijo, ki je ključnega pomena za kvalitetno in racionalno izvedbo projekta.  

Odvisno od zahtevnosti in namembnosti predvidenega objekta, za vas izdelamo tudi druge načrte, ki so predmet projektne dokumentacije. Pripravimo idejne zasnove, načrte, 3D modeliranje, poskrbimo za vsa potrebna soglasja, vodimo upravni postopek od pridobitve gradbenega dovoljenja do uporabnega dovoljenja.

Glede na zahtevnost objekta in vrsto gradnje, za vas izdelamo naslednjo dokumentacijo,  v skladu z Zakonom o graditvi objektov:

 • idejno zasnovo (IDZ) je osnovni in začetni projekt, katerega namen je pridobitev projektih pogojev oziroma soglasij.
 • idejni projekt (IDP) je projekt, ki omogoča investitorju, da izbere najustreznejšo različico nameravane gradnje.
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), je osnovni dokument na podlagi katerega pristojna Upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Da pa se gradnja lahko začne, investitor potrebuje projekt za izvedbo (PZI) (ni obvezen za nezahtevne objekte, je pa zelo priporočljiv, za samo gradnjo).
 • projekt za izvedbo (PZI), so podrobni načrti, izračuni in popisi del, dejanskih količin in predvidene opreme ter materiala za vgradnjo. Na osnovi PZI investitorju omogoča pridobitev dejanskih ponudb za izvedbo objekta.
 • navodila za uporabo in vzdrževanje
 • projekt izvedenih del (PID) je projekt, ki se izdela po končani gradnji in je dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Namen projekta izvedenih del je načrt dejansko izvedenih del na objektu in pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt.
Tako za vas, glede na zahtevnost objekta, izdelamo po potrebi tudi:
 • vodilne mape,
 • načrte arhitekture,
 • načrte električnih inštalacij in električne opreme,
 • načrte strojnih inštalacij in strojne opreme,
 • tehnološke načrte,
 • načrte zunanje ureditve,
 • elaborate (geodetske načrte, geomehanska poročila, elaborate požarne varnosti, gradbeno fiziko, ocene zvočne izolacije in druge potrebne elaborate),
 • dokazilo o zanesljivosti objekta.
Sodelujemo tudi z izkušenimi zunanjimi projektanti, ki nam pomagajo pri izdelavi potrebne projektno tehnične dokumantacije.

Z našim znanjem in glede na vaše želje in potrebe, ustvarimo projekt, ki bo združeval ustrezne celovite in strokovne rešitve, vam pa nudil kvalitetno bivalno ali poslovno okolje, varnost in udobje. Vse to glede na vaše potrebe in finančne zmožnosti.

SKRATKA, OD PROJEKTA DO OBJEKTA!

image

Sedež podjetja

Opekarniška cesta 15C, 3000 Celje, Slovenija
+386 041 383 645

Kontaktni obrazec

Prosimo vpišite vaše ime.
Prosimo vpišite vaš e-mail naslov. E-mail ni veljaven.
Prosimo, vpišite vaše sporočilo.
© 2024 GPC d.o.o. Izvedba Induks